СИСТЕМИ ЗА ИКОНОМИЯ НА ГОРИВО

Модулатори на ток (PWM)

Предлаганите в момента модулатори са:

Модулатор на ток M1-02 (PWM)

Модулатора на ток M1-02, е предназначен за управление на процеса на електролиза. Осигурява регулиране на тока подаван към електролизера и регулиране на получения газ Браун в зависимост от нуждите. По този начин се разтоварва алтернатора, особено при празен ход на работа на двигателя. При съвместна работа с оптимизатор, може да се регулира количеството произведен газ Браун. Благодарение на използването на съвременен подход при проектиране на модулатора, преобразуването на електрическата енергия в газ, е с КПД 99,9%. Това довежда и до намаляване нагряването на плочите на електролизера, при сравнително големи токове.

токов модулатор M1-02

Модулатора е снабден с токов датчик и е конструиран така, че нормални условия тока се ограничава до 25А (20А в зависимост от използваната клетка за електролиза). Количеството на изработения газ, пряко влияе на параметрите на настройка на оптимизатора, затова поддържането на стабилно ниво на тока е толкова важно. Точно изменението на количеството газ, може да доведе до това, че настройките на оптимизатора да се окажат неефективни.

При прегряване на електролита в клетката е предвидена защита. При температура по-висока от 67оC тока се ограничава, а при повече от 80оC се спира. Предвидена е защита и от прегряване на елементите на клетката.Модулатор на ток M1-03 (PWM)

Модулатора на ток M1-03, е подобрен вариант на модулатора M1-02, и е предназначен за управление на процеса на електролиза. Осигурява регулиране на тока подаван към електролизера и следователно регулиране на получения газ Браун в зависимост от нуждите на двигателя. По този начин се разтоварва алтернатора, без да се компрометира ефективността на системата. При съвместна работа с оптимизатора SD-03, модулатора ви позволява да контролирате смесообразуването, в зависимост от режима на двигателя и количеството на произведения газ. Модулаторът имат възможност за регулиране на работната честота, което може да се използва за постигане на по-добри резултати.

токов модулатор M1-03

Модулаторът М1-03 разполага с конектор за външен контрол, който ви позволява да комбинирате няколко модулатора в единна система. Тази система може да работи с необходимия ви сложен алгоритъм.

Модулаторът (PWM) с токовия датчик М1-03, е проектиран така, че пределната граница на тока се избира от настройващия системата и е от порядъка на 5 ... 35А. Същия има вграден сензор за ток, който може да стабилизира тока (а оттам и производството на газ), дори и със силна промяна в гъстотата на електролита. В случай на прегряване на клетката (електролизера) се осигурява защита. Когато температурата надвиши 77оC захранване на електролизера не се подава (по избор). Крайната точка на изключване на електролизера е 110оC

В комплекта с модулатора се доставя и отдалечен светлинен индикатор "норма", който дублира показанията на модулатора, вътре в превозното средство. Този индикатор показва нормалната работа на системата (ако тока и производство на газ могат да се поддържат в рамките на определения диапазон).