СИСТЕМИ ЗА ИКОНОМИЯ НА ГОРИВО

Как действа генератора на газ "Браун"?

В общия случай, изгарянето на гориво-въздушната смес в двигателите с вътрешно горене е не ефективно. Около 40% от горивото изгаря в цилиндрите, а останалите до 60% изгарят в изпускателните тръби.

Генератора на Браунов газ, (този газ се нарича още HHO газ, зелен газ, хидроокси газ, Клайн Газ), се използва за производството на газ, ускоряващ процеса на изгаряне на гориво-въздушната смес в цилиндрите на двигателя. Получения ефект от по-доброто изгаряне е повишаване на мощността на двигателя и значителна икономия на гориво. Друг полезен ефект е по отношение на опазването на околната среда и изхвърлянето на по-малко количество вредни емисии.

Комплекта Super Aqua Car се състои от специални електроди, направени от неръждаема стомана, с предварителна електрохимична обработка, циркулационен резервоар, система за управление (модулатор), оптимизатор на гориво-въздушната смес (само за инжекционни системи). Принципа на получаване на газа е чрез електролиза на водата. Циркулационния резервоар е предназначен за разделяне на получения газ от водата, а също така и за снабдяване на газогенератора с електролит.

В електролизера, от специален електролит (вода и катализатор), с помощта на електрохимична реакция, се отдела кислород и водород (газ "Браун"). Катализатора е вещество с такава химическа формула, че той не се отделя с газа и не попада в двигателя, а остава във водата. Отделеният газ излиза от горния щуцер на електролизера и отива в друг съд (водо-отделител), където се отделя водата и пяната и се насочва към всмукателния колектор. Отделената вода в водо-отделителя се връща обратно в електролизера.

генератор на газ Браун Браунов газ

Схема на получаване на газ Браун, по метода на електролиза на вода.

При изгаряне на газа Браун в цилиндрите на двигателя се образува прегрята пара, която почиства буталата и клапаните от нагар, увеличава топлообмена между клапана и леглото на клапана и по този начин значително увеличава живота на двигателя. Подобреното изгаряне на горивовъздушната смес, довежда до намаляване на разхода на гориво, повишаване на мощността получена от двигателя и повишен пробег между две смени на маслото, (намалява се отделянето на сажди и твърди частици при горенето).

Количеството на отделения от електролизера газ Браун, се управлява от Модулатора (PMW), в зависимост от оборотите на коляновия вал и температурата на електролизера. Модулатора е компютъризирано електронно устройство, което използва явлението резонанс в електролизера.

Благодарение на специален метод на модулация, се постига максимална производителност на системата. Това осигурява отделянето на достатъчно газ на ниски обороти на въртене на коляновия вал, без да се разрежда акумулаторната батерия. Снижения разход на електроенергия довежда и до икономия на гориво, защото тя се получава от алтернатора за сметка на подаваното горивото.

Тъй като изгарянето на горивно-въздушната смес с газ Браун е значително подобрено, е възможна корекция на качеството й, (обедняване), без това да довежда до намаляване на мощността. В тази връзка е разработен оптимизатор на гориво-въздушната смес. Благодарение на Оптимизатора се получава подходяща смес, с цел по-добра икономичност. За корекция на сместа е възможно да се използва и ЧИП тунинг.

Всеки литър вода се превръща в 1866 литра газ Браун. Не е нужно да носите бутилка с газ, а само един литър вода в резервоара, под капака! Един литър вода е достатъчен за 30 - 40 часа шофиране.

Системата "SuperAquaCar" може да бъде допълнително комбинирана със други системи за икономия на гориво, с цел подобряване на резултата.